Pijačni del Skupine Laško v prvih devetih mesecih ustvaril 28,2 milijona EUR dobička iz poslovanja

Na včerajšnji 54. seji nadzornega sveta Pivovarne Laško so se člani seznanili s poslovnimi rezultati Skupine Laško v prvih devetih mesecih leta 2012.
Pijačni del Skupine Laško je v tem času ustvaril 173,3 mio EUR prihodkov in 28,2 mio EUR dobička iz poslovanja. Pivovarna Laško je imela 70,7 mio EUR čistih prihodkov iz prodaje in 8,6 mio EUR dobička iz poslovanja. Skupina Laško je v tem obdobju prodala dobre 3 mio hl pijač. Nadzorniki so se seznanili tudi s ključnimi kazalniki kapitalske ustreznosti in stanjem plačilne sposobnosti Pivovarne Laško ter s stroški storitev v obdobju od januarja do konca septembra 2012.
Člani nadzornega sveta so se seznanili še s potekom reprogramiranja kreditov in s potekom postopkov odprodaje naložb družbe Skupine Laško ter obravnavali izhodišča za plan za leto 2013.