Evropski poslanec, Lojze Peterle, je kot predsednik parlamentarne skupine evropskih poslancev v boju proti raku včeraj gostil srečanje te skupine. Na srečanju so se osredotočili na prvo obletnico delovanja Evropskega partnerstva v boju proti raku.

Peterle je na srečanju izpostavil, da je za bolj učinkovito in hitro implementacijo omenjenega partnerstva potrebno intenzivno sodelovanje na evropskem nivoju, hkrati pa je potrebno okrepiti delovanje na nacionalnih ravneh. V tej povezavi je Peterle predlagal tudi posebno konferenco o sodelovanju v boju proti raku med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti.

Poleg tega je Peterle predlagal tudi, da bi se v vseh državah članicah ustanovila nestrankarska skupina poslank in poslancev v boju proti raku, ki bi po njegovem mnenju lahko pomembno pripomogla k večji politični ozaveščenosti, hkrati pa k večji zavzetosti za implementacijo Evropskega partnerstva in oblikovanje nacionalnega plana.

Rak je bil za prioriteto na področju zdravja imenovan leta 2008, saj je postal eden izmed glavnih razlogov za slabo zdravje v EU. Reševanju problematike se je pridružila tudi Slovenija, pri čemer je Inštitut za varovanje zdravja RS prevzel koordinacijo Evropskega partnerstva v boju proti raku.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.