Onesnaženost planeta skozi estetsko podobo

Onesnaženost planeta je dejstvo, ki ga mnogi še vedno zanikajo, medtem ko drugi problem izpostavljajo tudi v svojih delih. Eden izmed umetnikov, ki v tej tematiki najdejo tudi navdih za svoje delo, je tudi fotograf J. Henry Fair, znan po velikih in osupljivih slikah, ki vsebujejo grdo skrivnost.
Vizualne podobe onesnaževanja s strani industrije gnojil, papirne industrije in razlitij nafte so namreč le delček fotografske serije, ki prikazuje različne oblike okoljskih katastrof, posnetih iz helikopterja ali letala.
Fotograf se ukvarja z vprašanjem, ali je sploh mogoč estetski pogled na nekatere najbolj nezaslišane in uničujoče posege v ekosisteme.
Vir: Ecoguerilla
Foto: J. Henry Fair