OMV širi svoj položaj v podsaharski Afriki

Po pridobitvi deleža v raziskavah na morju ob Madagaskarju v začetku tega leta, je naslednji korak družbe OMV razvoj poslovnih aktivnosti na področju raziskav v podsaharski Afriki. OMV je podpisal zavezujoče dogovore o sodelovanju in sofinanciranju (farm-in agreement) z Ophir Energy, neodvisno družbo za raziskave, ki kotira na londonski borzi.
Izvršni direktor družbe OMV, Gerhard Roiss: “Del strategije družbe OMV je izgradnja poslovnih aktivnosti na področju raziskav na območju podsaharske Afrike. Prvi korak je bil vstop v Madagaskar, temu sledi sedanja nova naložba v raziskave v Gabonu. Ti projekti so osnova za dolgoročno rast v regiji.”
Transakcija zajema pomemben delež v portfelju površine namenjene raziskavam. Površina ima velik potencial in se nahaja na morju ob Gabonu, državi, ki je pomembna zahodnoafriška proizvajalka nafte že od leta 1960. Jaap Huijskes, član izvršnega odbora OMV, odgovoren za področje Raziskave in proizvodnja: “OMV bo s tem korakom pridobil delež v več kot 12.000 km² površine namenjene raziskavam v 4 blokih, ob tem pa bo sodeloval pri treh vrtinah, ki bodo izvrtane v letu 2014.” Vrtine ciljajo na območja z velikimi možnosti za raziskave, vključno z območji, ki se nahajajo pod plastmi soli (subsalt targets). V načrtu je tudi celovit sklop 3D seizmičnih pregledov.
Transakcija je predmet odobritve s strani vlade Gabona in partnerjev v skupnem podjetju.