OMV in Montanuniversität Leoben širita sodelovanje

OMV, integrirana mednarodna naftna in plinska družba in Montanuniversität Leoben širita svoje obstoječe sodelovanje in uvajata nov študijski program – International Petroleum Academy. OMV bo podvojil naložbe v raziskave in poučevanje. Akademija bo povečala število študentov in omogočila več mednarodnih diplomantov.
OMV je v juliju 2013 sprožil pobudo za nova delovna mesta, saj bodo načrti v zvezi z rastjo družbe zahtevali dodatnih 1.600 tehničnih delavcev za raziskovanje in proizvodnjo nafte in plina do leta 2016. Poleg izkušenih strokovnjakov je veliko povpraševanja tudi po diplomantih naftnega inženiringa in geoznanosti. Tesnejše sodelovanje z Montanuniversität Leoben je tako pomemben korak za povečanje možnosti zaposlovanja diplomantov s potrebnim strokovnim znanjem.
V središču tesnejšega sodelovanja je vsekakor novi študijski kurikulum. Tako bo jeseni 2014 na International Petroleum Academy začel študente sprejemati nov magistrski program. Teorija in praksa bosta dobila skupni prostor v okviru interdisciplinarnih projektov. Veščine vodenja, kot so recimo temelji ekonomije in komuniciranja, se bodo poučevale ob boku zdravstva in varnosti ter odgovornega odnosa do družbe in okolja. International Petroleum Academy bo ponudila vrhunske izobraževalne pristope v povezavi s praktičnim strokovnim znanjem.
“Vlaganje v izobraževanje mladih jemljemo kot del naše družbene odgovornosti,” je dejal izvršni direktor OMV, Gerhard Roiss. “Poleg tega nam bo ta projekt omogočil, da prispevamo k avstrijski konkurenčnosti na mednarodnem prizorišču.” V naslednjih treh letih bo OMV naložbo v univerzo povečal na okoli 10 milijonov evrov.
“Eden od največjih izzivov prihodnosti je zagotavljanje dobave energije in surovin”, je dejal, univ. prof. Wilfried Eichlseder, rektor Montanuniversität Leoben – edine univerze v Avstriji, ki se ukvarja s celovitim poučevanjem in raziskovanjem na tem področju. “Zato pomeni naše sodelovanje z OMV za nas ključno komponento za dolgoročni napredek na tem področju.”
OMV je v okviru mednarodnega dodiplomskega programa začel sodelovati s Montanuniversität Leoben že leta 2012 in sicer z izobraževanjem nadarjenih mladih znanstvenikov, da se soočijo z odgovornostmi pri družbi OMV. Družba bo ponudila magistrskim študentom priložnost za delo v tujini, pa tudi programe izmenjav z drugimi partnerskimi univerzami. Skupaj z intenzivno komunikacijo bi morali ti ukrepi voditi k dvakratnemu povečanju števila diplomantov. Program bo potekal v angleščini in tako omogočal študentom pridobivanje jezikovnih spretnosti, ki jih bodo potrebovali kasneje v svojem poklicnem življenju.
OMV in Montanuniversität sta že uspešno sodelovala pri raziskovalnih projektih, poleg tega je uveljavljena tudi podpora družbe OMV pri objavljanju znanstvenih člankov. “Trije stebri – raziskovanje, poučevanje in izmenjava strokovnega znanja – omogočajo univerzam, da ključno prispevajo k družbi. Družbe kot je OMV igrajo pomembno vlogo pri krepitvi skupnega strokovnega znanja in izmenjavi znanja. Pripravništva so le en tak primer. S krepitvijo našega sodelovanja z Montanuniversität želimo ustvariti okolje, v katerem bo še več mladih pripravljenih sprejeti najbolj zanimiva delovna mesta po vsem svetu,” je dejal izvršni direktor OMV, Gerhard Roiss.
“Projekt International Petroleum Academy pomeni tudi pomemben korak k večji internacionalizaciji Montanuniversität,” je dejal rektor Wilfried Eichlseder. “Trenutno razvijamo nove dodiplomske in magistrske študijske programe, za kar bo potrebno tudi bistveno povečanje učiteljskih zmožnosti. Zaradi tega bo sledilo konstantno povečanje raziskovalne in razvojne dejavnosti na tem področju«. Montanuniversität Leoben že zdaj ustvari več kot tretjino svojega proračuna iz sredstev s strani tretjih oseb, torej iz neposrednega financiranja preko raziskovalnega sodelovanja s poslovno skupnostjo.