Omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C

Evropska komisija je pozdravila poročilo Združenih narodov o podnebnih spremembah glede omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C. Poročilo o vplivih globalnega segrevanja za 1,5 °C nad predindustrijsko ravnijo in povezanih globalnih usmeritvah glede emisij toplogrednih plinov, ki ga je pripravil Medvladni forum za podnebne spremembe (IPCC), vsebuje trdno znanstveno osnovo, ki bo v pomoč zakonodajalcem po svetu pri modernizaciji gospodarstvasoočanju s podnebnimi spremembamispodbujanju trajnostnega razvoja in izkoreninjanju revščine. IPCC v poročilu ugotavlja, da je omejitev segrevanja na 1,5 °C izvedljiva in nujna za preprečitev najhujših posledic in zmanjšanje možnosti pojava ekstremnih vremenskih pojavov. Navaja tudi dokaze, da je globalno segrevanje kot posledica človekovega delovanja že povzročilo 1 °C toplejše podnebje v primerjavi s predindustrijsko dobo, vsako desetletje pa se naš planet segreje za približno 0,2 °C. Danes objavljeno poročilo pa bo Komisija upoštevala pri pripravi strategije o dolgoročnem zmanjšanju toplogrednih plinov v EU, ki jo namerava predstaviti novembra.

 

Da bi Evropa dosegla cilje iz pariškega sporazuma, mora do leta 2030 vsako leto nameniti za približno 180 milijard evrov dodatnih naložb v energijsko učinkovitostobnovljive vire energije in čisti promet. Komisija je marca 2018 predstavila akcijski načrt za trajnostno financiranje z ukrepi za financiranje trajnostnih naložb in rasti. Okolje in energijska učinkovitost sta tudi pomembna vidika programa EFSI 2.0, Komisija pa za novi večletni finančni okvir predlaga večji poudarek na podnebnih ukrepih, pri čemer bi bilo vsaj 25 % izdatkov namenjenih podnebnim ciljem. EU se je zavzela, da bo v skladu s pariškim sporazumom do leta 2030 zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za vsaj 40 %. Države EU in Evropski parlament so se poleti dogovorili o ciljih za energijsko učinkovitost (32,5 %) in obnovljivih virih energije (32 %), ki so celo višji od predloga Komisije. Do leta 2030 je zato mogoče pričakovati večje zmanjšanje izpustov, kot je bilo načrtovano.