Okrepitev schengenskega informacijskega sistema

Države članice EU so danes sprejele predlog Evropske komisije za okrepitev schengenskega informacijskega sistema (sistem SIS). Sistem SIS je najbolj razširjen sistem za izmenjavo informacij o migracijah, varnosti in upravljanju meja v Evropi ter ključni element za prihodnjo interoperabilnost informacijskega sistema EU. Mejnim uslužbencem in policiji bo omogočil lažjeodkrivanje nevarnih kriminalcev in teroristov.

Okrepljeni sistem SIS bo omogočal uvedbo ukrepov v zvezi z osebami, za katere se zahteva prijetje v povezavi s kaznivim dejanjem, uvedena pa bo tudi nova kategorija ukrepov za “odločbe o vrnitvi”. Primere terorističnih kaznivih dejanjbodo nacionalni organi morali prijaviti v sistemu ter sprožiti poizvedovalne ukrepe. Poleg tega bodo nacionalni organi za pogrešane osebe lahko razpisali tudi preventivne ukrepe. Po novem bo treba vsako prepoved vstopa za državljane tretjih držav vnesti v sistem SIS, da bo omogočeno izvrševanje prepovedi na celotnem schengenskem območju. Varstvo osebnih podatkov bo okrepljeno v skladu z novo splošno uredbo o varstvu podatkov in policijsko direktivo o varstvu podatkov. Spremembe prinašajo tudi boljšo interoperabilnost sistema, saj bo uporaba prstnih odtisov, odtisov dlani in prepoznavanja obraza učinkovitejša. Europol bo imel odslej dostop do vseh kategorij ukrepov v sistemu SIS, podatke pa bo lahko v okviru svojih nalog uporabljala tudi Evropska agencija za mejno in obalno stražo.

Nove funkcije sistema SIS bodo uvedene postopno, pri čemer mora sistem v državah članicah v celoti delovati tri leta po začetku veljavnosti zakonodaje, tj. leta 2021. Za tehnično nadgradnjo sistema SIS bo odgovorna evropska agencija eu-LISA, pristojna za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice.