cebelaVsaka deseta opraševalna žuželka je na robu izumrtja, tretjina vrst čebel in metuljev pa upada. Pobuda EU za opraševalce, ki je prva te vrste na ravni EU, naj bi zaustavila upad divjih opraševalnih žuželk. Predlog vsebuje nov kazalnik za izboljšanje spremljanja in podatkov ter boljšo koordinacijo ukrepov EU v različnih sektorjih in politikah za obravnavo družbenih in gospodarskih učinkov upada opraševalnih žuželk. Pobuda EU za opraševalce vsebuje dolgoročne cilje za leto 2030 ter kratkoročne ukrepe, ki naj bi bili izvedeni do leta 2020. Do konca leta 2020 bo Komisija pregledala napredek pri izvajanju in po potrebi predlagala nadaljnje ukrepe.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.