Odslej večji poudarek na znanju in inovacijah

Včeraj sta Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ter Darja Radić, ministrica za gospodarstvo, predstavila osnutek Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020.

Nova strategija, ki nadomešča staro, ki se letos izteče, strmi k cilju vzpostavitve raziskovalnega in inovacijskega sistema, ki ga bodo oblikovali različni deležniki in bo odprt svetu. Nov sistem naj bi prispeval k povečanemu znanju, omogočal dvig dodane vrednosti na zaposlenega in zagotavljal kakovostna delovna mesta in bivanjsko okolje.

V ospredje razvoja se z novo strategijo postavlja človeške vire in znanje ter inovacije. Strategija pa prav tako predvideva dvig javnih in zasebnih vlaganj za raziskave in razvoj, pri čemer naj bi le-ta do leta 2020 dosegla 3,6% BDP.

Kot sta še povedala Golobič in Radićeva, je nova strategija v primerjavi s prejšnjimi krajša, bolj nedvoumna, postavlja merljive cilje ter le-te povezuje z ukrepi, ki jih je mogoče predvideti ta trenutek. Hkrati pa navaja tudi kazalnike, s katerimi se bo lahko sledilo uspešnosti posameznega ukrepa.