Odprtje prve CNG polnilnice za vozila na metan in predstavitev novih metanbusov

Vozila na energente so ekološko bolj sprejemljiva in primerna, zato se z odprtjem polnilnice za vozila na metan in nakupom metanbusov uresničuje skupna vizija Mestne občine Ljubljana in Javnega holdinga Ljubljana z javnimi podjetji, ki so se zavezali k odgovornemu odnosu do okolja na vseh področjih.
Odprtje prve prva slovenske javne polnilnice za vozila na metan je nastala s sodelovanjem družb Geoplin, Energetike Ljubljana in Ljubljanskim potniškim prometom, njeno odprtje pa bo potekalo jutri, 8. decembra 2011, ob 14. Uri na Cesti Ljubljanske brigade (ob stavbi LPP – Tehnični pregledi).