Odločni ukrepi na področju varnosti

Evropska komisija je pozvala k odločnemu ukrepanju pri prednostnih nalogah na področju varnosti. V zadnjih treh letih je Komisija sprejela odločne ukrepe za poostritev varnostnih pravil v EU in na njenih zunanjih mejah, vendar je treba delo na področju varnosti pospešiti, saj Evropa ostaja tarča napadov. Zato je v današnjem sporočilu opredelila varnostne pobude, ki bodo odločilne za dokončanje varnostne unije pred prihodnjimi evropskimi volitvami maja 2019.

Komisija je za zaščito Evropejcev na spletu lani predlagala sklop ukrepov za izboljšanje kibernetske varnosti, ki ga je pretekli mesec dopolnila s predlogi zavarno izvedbo volitev. Sozakonodajalca EU – Evropski parlament in Svet EU – poziva, da se do volitev naslednje leto dogovorita o novih pravilih, zlasti o obveznosti za odstranitev terorističnih vsebin v eni uri.

Komisija prav tako poziva Parlament in države EU, da se do volitev dogovorijo o predlogu o interoperabilnosti informacijskih sistemov EU, ki bi omogočil pametnejše in učinkovitejše povezovanje informacijskih sistemov EU za upravljanje varnosti, migracij in meja. Končati je treba tudi posodobitev različnih informacijskih sistemov EU, kot so evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS), Eurodac in vizumski informacijski sistem (VIS).

Nadalje poziva sozakonodajalca, da za učinkovitejši boj proti čezmejnemu kriminalu sprejmeta dogovor o elektronskih dokazih, da bi lahko policijski in pravosodni organi sledili dokazom na spletu in prek meja. Med nujnimi dogovori je tudi razširitev pristojnosti Evropskega javnega tožilstva, da bodo zajemale tudi preiskovanje čezmejnih terorističnih kaznivih dejanj.

Predlogi o okrepitvi Evropske agencije za mejno in obalno stražo, pravil EU o vračanju ter Agencije EU za azil pa bodo skupaj zagotovili učinkovitejše upravljanje zunanjih meja.

Komisija je v podporo prizadevanjem držav članic za izboljšanje varnosti v EU za obdobje 2018–2019 v okviru Sklada za notranjo varnost namenila70 milijonov evrov, med drugim za boj proti radikalizaciji, kemičnim, biološkim, radiološkim in jedrskim grožnjam. Znesek dopolnjuje 100 milijonov evrov, ki so na voljo v okviru Inovativnih urbanističnih ukrepov, med drugim tudi za varovanje javnih prostorov