Odličen odziv glasbenikov na projekt mecenstva Skupine Laško

Za mecensko podporo glasbenih projektov prijavljenih že trinajst glasbenih ustvarjalcev

Skupina Laško se je v letošnjem letu v skladu s svojim poslanstvom družbeno odgovornega ravnanja odločila za izpeljavo projekta mecenstva sodobne slovenske glasbe in aktivno podprla slovenske glasbenike. Novost na slovenskem glasbenem področju je naletela na izjemno pozitivne odzive javnosti, saj se je v prvih dneh objavljenega razpisa s svojimi projekti nanj prijavilo že 13 glasbenih ustvarjalcev, medtem ko vprašanja in prošnje po dodatnih obrazložitvah kriterijev dnevno zasedajo elektronske predale Pivovarne Laško.

Direktor marketinga Pivovarne Laško Jure Struc je ob izkazanem odzivu javnosti povedal: »V Skupini Laško nas izjemno veseli, da so glasbeniki projekt sprejeli z velikimi pričakovanji ter navdušenjem. V Sloveniji imamo namreč kar lepo število kakovostnih glasbenikov, ki za svoj preboj potrebujejo zgolj nekaj finančne pomoči.«

Razpis za oddajo vlog za mecensko podporo, ki ga je strokovna žirija glasbenikom in javnosti predstavila v sredini januarja v Cankarjevem domu, je popolnoma odprt za vse glasbene žanre. Glasbeni ustvarjalci bodo lahko svoje projekte, ki bodo nastajali v letu 2012, prijavili do 29. februarja 2012. Kakovost projektov bo presojala strokovna komisija, v kateri bodo, ob predstavnikih mecena – Skupine Laško, še dolgoletni radijski urednik Dragan Bulič, umetniški vodja Laške pihalne godbe Gašper Salobir ter priznana slovenska glasbenika Primož Grašič in Jani Hace. Glasbeniki lahko prijavijo projekte v obliki pisne kreativne zasnove, k čemer lahko po svoji presoji priložijo tudi morebitne demo posnetke in reference, seveda pa demo posnetki prav zaradi narave mecenstva – podpore projektom, ki bodo šele nastajali – niso obvezni del prijave.

Eden ključnih pogojev, ki jih bodo morali upoštevati ob prijavi na razpis pa je, da bodo projekti vsaj deloma izvedeni do konca junija 2012, saj bi izbranim Skupina Laško želela omogočiti tudi možnost predstavitve na največji slovenski turistično zabavni prireditvi Pivo in cvetje, za katero si v Skupini Laško želijo, da bi se v prihodnjih letih še bolj uveljavila tudi kot festival kakovostne slovenske glasbe.

V Skupini Laško načrtujejo, da bodo lahko strokovna komisija že v prvem letu projekta izbirala med številnimi kakovostnimi glasbenimi projekti. Letos nameravajo finančno podpreti najmanj tri in največ deset glasbenih projektov, najvišji znesek finančne podpore za posamezni projekt pa bo znašal 5000 evrov.

Dodatne informacije:
mecenstvo@pivo-lasko.si