Oddanih že skoraj dve tretjini novo pridobljenih stanovanj

Stanovanjski sklad RS je v dosedanjih razpisih že uspešno oddal skoraj dve tretjini stanovanj, ki jih je za namene oddaje pridobil v zadnjem letu. Prijave na trenutno odprti razpis je možno oddati še do sobote, 13. julija 2013. Trenutno je največ prostih stanovanj na voljo v Borovnici, kjer se je projekt izgradnje začel leta 2009, na trg pa so bila prvič ponujena letos.
Stanovanjski sklad RS sicer ponovno vabi vse družine, pare in posameznike k prijavi za najem stanovanj v njegovi lasti. Na voljo je še 54 novih stanovanj po celotni Sloveniji, ki so bila v uporabo prvič dana v letu 2013 ter 137 stanovanj v novozgrajeni soseski Ob potoku v Borovnici pri Ljubljani. Tlorise in slike stanovanj ter vse podrobnejše informacije si lahko ogledate na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/.
Z javnimi razpisi je Stanovanjski sklad do danes oddal že 168 stanovanj, največji interes pa so najemniki izkazali v Cerknici, Gornji Radgoni, Kočevju, Kopru, Kozini, Ljubljani, Miklavžu, Prevaljah in v Slovenj Gradcu. Še posebej so bila za najemnike zanimiva stanovanja, ki jih je Stanovanjski sklad kupil v zadnjem obdobju, saj jim je v kratkem času uspelo oddati v najem skoraj dve tretjini stanovanj fonda stanovanj, kupljenih v zadnjem letu.
Vsi zainteresirani lahko prijavo za naslednji izbor, ki bo potekal 18. julija.2013, oddajo do vključno 13. julija 2013.