Očetovski in starševski dopust

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound ugotavlja, da je koriščenje očetovskega in starševskega dopusta nujno ne le zaboljšo porazdelitev obveznosti glede varstva otrok med moškimi in ženskami, ampak tudi za zagotovitev najboljših možnih obetov za prihodnje generacije.

Raziskava Eurofounda je pokazala, da v EU dnevno skrbi za otroke 88 % materv primerjavi s 64 % očetov. Ti očetje po oceni namenijo otrokom 21 ur na teden, matere pa 39. Dobra novica je, da se v Evropi vse bolj priznava pomen očetov, ki za družinske obveznosti vzamejo dopust, kar se odraža tudi v zakonodajnih spremembah. V vseh državah članicah EU imajo zdaj očetje že vsaj eno možnost dopusta za skrb za otroke, bodisi v obliki očetovskega dopusta takoj po rojstvu bodisi poznejšega starševskega dopusta.

Očetovski dopust je na splošno dobro plačan, vendar je kratek. V sedmih državah EU je omejen na en teden, dva tedna pa presega le v šestih državah, med drugim vSloveniji. Za starševski dopust pa so nadomestila praviloma slabša in s podaljševanjem dopusta se nižajo. Vseeno pa se delež očetov, ki vzamejo starševski dopust, v zadnjih letih povečuje, čeprav je ponekod še vedno na nizki ravni: v šestih državah se za katero koli obliko dopusta za varstvo otrok odloči manj kot 10 % očetov.