Obvestila Evropske komisije

1. Evropska komisija je danes predlagala začetek pogajanj o mednarodnih pravilih za pridobitev elektronskih dokazov. Predloga se nanašata na pogajanja zZdruženimi državami Ameriki in na drugi dodatni protokol o dostopu do elektronskih dokazov h Konvenciji Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti iz Budimpešte. Predloga, ki ju morajo potrditi države članice EU, vsebujeta posebna varovala glede varstva podatkov, zasebnosti in postopkovnih pravic posameznikov. Večina kazenskih preiskav danes zahteva dostop do spletnih dokazov, ki so pogosto zunaj EU, zato je pomembno, da policija in pravosodni organi pridobijo hitra in učinkovita orodja, primerna današnji dobi.

2.Evropska komisija je ob današnjem dnevu varnejšega interneta 2019 vzpostavila novo strokovno skupino za varnejši internet za otroke, ki bo podpirala koordinacijo in sodelovanje med državami EU ter spodbujala pripravo konkretnih ukrepov za boljšo zaščito otrok v digitalnem svetu. Komisija je lani začela izvajati tudi kampanjo #SaferInternet4EU, ki je s številnimi pobudami, dogodki in orodji za varstvo otrok pred spletnimi grožnjami dosegla približno 15.500 šol in skoraj 30 milijonov prebivalcev EU.

3.Evropska komisija bo danes podpisala sporazum o tesnejšem sodelovanju Srbije v programu Erasmus+.

Srbija je že zdaj aktivna partnerica v programu Erasmus+. Od leta 2014 je skoraj 7.000 srbskih študentov in osebja pridobilo izkušnje na tujem, približno 4.300 Evropejcev pa se je udeležilo študijske ali učiteljske izmenjave v Srbiji. Srbija bo kot članica programa Erasmus+ uživala enake koristi kot države EU in druge sodelujoče države, tj. Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

4. Evropski parlament in države EU so dosegli politični dogovor o predlogu Komisije za izboljšanje povezanosti informacijskih sistemov EU za upravljanje varnosti, migracij in meja. Potrditev bo pomembno prispevala k zapolnitvi varnostne vrzeli. Izboljšana interoperabilnost sistemov bo policiji in drugim službam omogočila boljši dostop do informacij in učinkovitejše izvajanje nalog.

 

5. Evropska komisija bo zaradi zaostrenih družbenih in gospodarskih razmer v Venezueli namenila 5 milijonov evrov dodatne humanitarne pomoči za najbolj ranljive prebivalce. Pomoč bo namenjena zagotavljanju zdravstvenih storitev, dostopa do vode in hrane, sanitarnih storitev, izobraževanja in drugih osnovnih storitev. Danes odobrena pomoč dopolnjuje 34 milijonov evrov podpore, ki jo je EU že odobrila leta 2018.