Ob svetovnem dnevu okolja konferenca o odpadkih in embalaži

Dnevno obremenjevanje okolja z milijoni ton odpadkov postaja vedno bolj pereč problem, pred katerim si vsakodnevno zatiskamo oči. O tem priča podatek o 230 000 tonah nepovratne embalaže, ki jo letno pridelamo v Sloveniji.
Ker sta tako potrošništvo kot tudi neurejena zakonodaja s seboj prinesla enako mero pasti, društvo Planet Zemlja v sodelovanju z Agencijo za okolje in Ventovarno ob svetovnem dnevu okolja pripravlja konferenco, na kateri bodo priznani strokovnjaki razpravljali o odpadkih in embalaži kot problemu in priložnosti.
Konferenca bo odprta za javnost in bo potekala v ponedeljek, 4. junija 2012 med 9. in 12. uro v Ventovarni, Masarykova 17 v Ljubljani. Skozi razprave bodo govorci odprli tudi vprašanje ravnanja z odpadno embalažo in možnostjo prodaje v povratni embalaži, predstavili stanje na področju odpadkov in njihovo dokončno izrabo.
Ob robu konference bo potekal tudi t. i. Bazar embalaže »emBAlaZAR«, kjer bodo predstavljene embalaže kot surovina ali/in produkt.