Evropski investicijski sklad in Evropska komisija sta predstavila novo pobudo, s katero bodo ponudniki mikrokreditov in financiranja socialnih podjetij lahko lažje razvili svoje poslovne dejavnosti v okviru Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI).

Z novim naložbenim oknom za krepitev zmogljivosti v okviru programa EaSI se bo povečala zmogljivost izbranih finančnih posrednikov na področju mikrofinanciranja in financiranja socialnega podjetništva. Evropski investicijski sklad bo predvsem s kapitalskimi naložbami, kot sta semenski in rizični kapital, podpiral razvoj teh ponudnikov financiranja, na primer z odprtjem nove podružnice, vlaganjem v človeške vire, razvojem novega IT-orodja ali financiranjem nekaterih stroškov. Na koncu bodo te naložbe prispevale k povečanju ponudbe in priložnosti za mikroposojilojemalce in socialna podjetja.

Program Evropske komisije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) je namenjen spodbujanju zaposlenosti in ustrezne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanju delovnih razmer. Od junija 2015 deluje v okviru programa tudi jamstvena shema, ki jo financira Evropska komisija in upravlja Evropski investicijski sklad. Shema ponuja podporo finančnim posrednikom, ki zagotavljajo mikrokredite podjetnikom oz. financiranje socialnim podjetjem, ki zaradi večjega tveganja sicer ne bi mogli pridobiti financiranja. Cilj je povečati dostopnost mikrofinanciranja za ranljive skupine, ki želijo ustanoviti ali razviti svoje podjetje ali mikropodjetje, in sicer s posojili v višini največ 25.000 evrov. Evropska komisija poleg tega tudi prvič pomaga socialnim podjetjem z naložbami v višini največ 500.000 evrov.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4470_sl.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.