Evropska komisija je v okviru letalske strategije za Evropo sprejela dodatne ukrepe v podporo odprtim in povezanim letalskim trgom v EU in zunaj njenih meja. Komisija predlaga novo orodje, ki bo letalskim družbam EU zagotavljalo poslovanje na podlagi enakih možnosti ter EU v primeru ogrožanja povezljivosti omogočilo ukrepanje. Za spodbujanje naložb je sprejela smernice o odgovornosti in nadzoru letalskih družb EU. Prav tako je sprejela smernice glede pravil obveznosti javne službe v letalstvu, ki bodo nacionalnim organom pomagale izboljšati povezljivost. Države članice in deležnike pa poziva k razmisleku o dobrih praksah za zagotavljanje nemotenega poslovanja v primeru kolektivnih ukrepov zaposlenih kot je npr. stavka.

Nove pobude bodo podprle konkurenco in povezanost v letalstvu, spodbudile naložbe evropskih letalskih družb ter povečale učinkovitost in povezanost evropskega neba. To bo okrepilo konkurenčnost evropskega letalstva, ki pomembno prispeva k ustvarjanju delovnih mest, gospodarske rasti in trgovine. Odprti in povezani letalski trgi bodo dvignili kakovost letov ter omogočili večjo izbiro destinacij po svetu.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1552_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.