Novi spletni portal Evropske komisije

Od začetka marca deluje nov spletni portal Evropske komisije, kjer lahko državljani in druge zainteresirane skupine oddajo svoje predloge o novih zakonodajnih pobudah Komisije. Javnost se lahko vključi v proces sprejemanja zakonodaje vse od začetnega načrta do predstavitve zakonodajnega akta, vključno z osnutki izvedbenih in delegiranih aktov. Prav tako lahko zainteresirani na portalu oddajo predloge o izboljšanju veljavne zakonodaje in odpravljanju nepotrebnih bremen.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-466_en.htm