Nove energijske nalepke

Evropski parlament in države članice EU so se dogovorili o spremembi energijske nalepke in ustreznega pravnega okvira. Trenutne nalepke A+++ do G bodo zamenjane z jasnimi in lažje razumljivimi nalepkami A do G, kar bo potrošnikom olajšalo razumevanje energijske učinkovitosti proizvodov. Poleg tega bo vzpostavljena javna podatkovna baza, kjer bodo uporabniki lažje primerjali energijsko učinkovitost gospodinjskih aparatov.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-722_en.htm
Slika: merkur.si