Nova pravila za zmanjašanje vsebnosti transmaščobnih kislin

Evropska komisija je sprejela nova pravila zazmanjšanje vsebnosti transmaščobnih kislin v hrani. Nova uredba, ki določa mejno vrednost industrijsko proizvedenih transmaščobnih kislin v hrani, bo zaščitila zdravje potrošnikov in jim prinesla kakovostnejšo izbiro hrane. Nova mejna vrednostustreza 2 gramom industrijsko proizvedenih transmaščobnih kislin na 100 gramov maščob v živilih, namenjenih končnemu potrošniku ali za dobavo trgovcem na drobno. Po novem pa bodo morala podjetja pri dobavi drugim podjetjem navesti informacije o vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih, če bo mejna vrednost 2 gramov presežena. Uredba se bo uporabljala od 2. aprila 2021.

V zadnjih letih je bilo v več znanstvenih študijah, vključno z oceno Evropske agencije za varnost hrane, poudarjeno, da je treba zauživanje transmaščobnih kislin zmanjšati na kar se da nizko raven, da bi se izognili zdravstvenim tveganjem.