Nov javni razpis Stanovanjskega sklada RS ponuja v najem 382 stanovanj

SS
Direktor Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, dr. Žiga Andoljšek je na današnji novinarski konferenci na sedežu sklada predstavil javni razpis za oddajo 382 stanovanj v najem, na različnih lokacijah po vsej Sloveniji, od tega kar 186 v Borovnici pri Ljubljani. Vseljiva stanovanja s pripadajočimi shrambami in parkirnimi mesti so na voljo na podlagi najema z ugodno najemnino, namenjena pa so predvsem družinam in mladim, ki še nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja in ga želijo rešiti z ugodnim najemom. Prosilci morajo prijavo za prvi izbor oddati najkasneje do 11. marca 2013, medtem ko bodo obvestilo o izboru dobili v roku 15 dni po izboru. Prvi izbor najemnikov bo že 21. marca 2013.
Najem stanovanja je mogoč za določen čas in sicer za najmanj eno leto do največ pet let, z možnostjo podaljšanja oziroma kasnejšega odkupa. Najemnine so v primerjavi s tržnimi ugodne in so izračunane za vsako stanovanje na posamezni lokaciji, glede na velikost stanovanja , ki poleg stanovanjske površine vključujejo tudi pripadajoče shrambe in parkirana mesta. Izbrani prosilci bodo s Skladom sklenili pogodbo, v kateri bodo poleg višine najemnine opredeljene obveznosti, ki nastanejo z uporabo stanovanja. Pogoji najema določajo tudi varščino, katere višina znaša šest mesečnih najemnih, tudi tokrat pa so v razpisu upoštevane prednostne kategorije, ki so sledeče: mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine, mlade osebe in ostali. Med družinami imajo dodatno prednost pri izboru tiste družine, ki imajo otroka s posebnimi potrebami, prav med vsemi kategorijami pa imajo prednost tisti, ki stanovanjsko vprašanje rešujejo prvič.
Od vseh 382 razpoložljivih stanovanj jih je skoraj polovica na razpolago v prijetni in urejeni soseski Ob potoku v predmestju Ljubljane, v Borovnici. V enajstih večstanovanjskih objektih je na voljo 45 enosobnih, 24 dvosobnih, 14 trisobnih ter 103 štirisobna stanovanja, poleg shramb pa ima vseh 186 stanovanj v tem naselju tudi pripadajoča parkirna mesta, saj so pod stanovanjskimi objekti podzemne garaže, nekaj pa je tudi zunanjih parkirnih površin. Za vse objekte so pridobljene energetske izkaznice, ki izkazujejo energetski razred B2, kar zagotavlja ugodno bivalno okolje v stanovanjih glede na energetsko varčnost. Soseska leži ob potoku Borovniščica, ima razvite prometne povezave – poleg avtoceste in regionalne ceste je v bližini naselja tudi železniška proga – na voljo pa je tudi ostala, za sodobno življenje z družino pomembna infrastruktura, saj so v bližini poleg zdravstvenega doma, lekarne in pošte še bencinski servis, osnovna šola, glasbena šola, vrtec ter knjižnica. Borovnica poleg naštetega ponuja tudi družbeno in kulturno infrastrukturo ter obilo možnosti za uživanje v neokrnjeni naravi, obenem pa je od Ljubljane oddaljena le 30 kilometrov.
Na novinarski konferenci je beseda tekla tudi o najemno-varčevalnem modelu, ki ga želi sklad uveljaviti po načrtovani spremembi zakonodaje na področju najema. Gre za nov produkt, namenjen posameznikom in družinam, ki želijo svoje stanovanjsko vprašanje rešiti brez najema posojila. Ta model omogoča fleksibilnejši življenjski slog, gospodarnejše reševanje stanovanjskega varčevanja, oblikovanje varčevanja po meri posameznika ter možnost kasnejšega odkupa stanovanja. V najemno-varčevalnem modelu je vključena obstoječa najemnina, ki je nižja od primerljivih. Najemniki bodo do lastništva stanovanja prišli brez večjih posojil, omogočena jim bo dodatna možnost nenamenskega varčevanja, zagotovljena pa bo tudi večja mobilnost in sicer zaradi večje možnosti izbire lokacij in velikosti stanovanja znotraj ponujenega najema. Omenjeni pristop ima v primerjavi z najemom posojila za stanovanje še dodatno prednost, saj nudi najemnikom priložnost najema nepremičnine brez večjega tveganja.
Vse informacije in predstavitve, informativni izračuni in obrazec za elektronsko oddajo vloge za najem skladovega stanovanja je dostopen na spletnem naslovu sklada www.ssrs.si.