Nepremičninski trg je zamrl. Kaj menite o predlogu za bistveno povečanje davka na prazne nepremičnine?

Mag. Niko Abrahamsberg, predsednik strateškega sveta: »V DeSUS-u menimo, da bi uvedba davka na prazne nepremičnine povečala ponudbo na nepremičninskem trgu.«
Borut Cink, podpredsednik LDS: »Predlog je vreden razmisleka, ker ni v interesu družbe in države, da si nekateri kopičijo zaloge nepremičnin in čakajo na višje cene.«
Olga Franca, podpredsednica SLS: »Načrtujemo dodatno obdavčenje nepremičnin, ki ne služijo posamezniku kot osnovna bivanjska enota, niti niso namenjena za oddajanje na trgu, ne glede na to ali so lastniki fizične ali pravne osebe.«
Sabina Žnidaršič Žagar, Stranka za trajnostni razvoj Slovenije-TRS: »V stranki TRS predlagamo, ne samo kot dodaten davčni vir, ampak predvsem z namenom poživitve gospodarskega življenja v državi, dodatno davčno obremenitev vsega neaktivenga premoženja. Sem sodijo tudi nepremeničnine.«