Naslednji krog pogajanj o podnebnih spremembah

V Bangkoku naslednjih nekaj dni poteka nadaljnji krog pogajanj Združenih narodov o podnebnih spremembah. To srečanje je del priprav na letno ministrsko konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki bo konec letošnjega novembra v Dohi v Katarju. EU in njene države članice bosta na konferenci zastopala ciprsko predsedstvo EU in Evropska komisija.
Evropska unija od srečanja v Bangkoku predvsem pričakuje, da se bo začelo konkretno delo v okviru Durbanske platforme za okrepljeno ukrepanje, vzpostavljene z namenom oblikovati nov globalni podnebni sporazum, ki bi bil sprejet do leta 2015 in bi se začel uporabljati od leta 2020. Na podlagi platforme bi bilo treba tudi opredeliti načine za doseganje odločnejših zmanjšanj emisij do leta 2020, da se ohrani cilj zadržanja globalnega segrevanja pod 2 °C. Pogajanja v Bangkoku bi morala po mnenju EU zajeti oba vidika poslanstva Durbanske platforme. Poleg tega EU želi, da se na srečanju preučijo možne rešitve za nekatera nerešena vprašanja v zvezi z drugim ciljnim obdobjem Kjotskega protokola, ki se začne 1. januarja 2013, da bi lahko te rešitve potrdili na ministrski konferenci v Dohi.