Evropski statistični urad Eurostat je objavil podatke o mednarodni trgovini z blagom. Tudi leta 2016 so bile najpomembnejše trgovinske partnerice Evropske unije Združene države Amerike (610 milijard evrov; 17,7 % celotne trgovine EU z blagom) in Kitajska (515 milijard evrov; 14,9 %). Sledile so of Švica (264 milijard evrov; 7,6 %), Rusija (191 milijard evrov; 5,5 %), Turčija (145 milijard evrov; 4,2 %) in Japonska (125 milijard evrov; 3,6 %).

Slovenija je leta 2016 največ blaga izvozila v Nemčijo (19 %), Italijo (10 %) in Avstrijo (7 %). Delež izvoza znotraj EU je znašal 75 %.

Celotno sporočilo: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7958465/6-29032017-AP-EN.pdf/6ab52f0c-de18-42c3-aa65-28e1a1675213

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.