Nagrada za spodbujanje inovativnih rešitev

>Evropska komisija je predstavila novo nagrado v okviru programa Obzorje 2020 za spodbujanje inovativnih rešitev za spremljanje vodne infrastrukture (H2020-POWERWATERPRIZE-2017). Kandidati so vabljeni, da razvijejo brezžične tehnologije s samodejnim napajanjem za spremljanje stanja vodnih virov in infrastrukture v realnem času. Na razpis se lahko prijavijo inovatorji, univerze, mala in srednje velika podjetja ali nevladne organizacije posamično ali skupaj. Komisija bo na podlagi pozitivnega učinka predlogov ter njihove zanesljivosti in inovativnosti podelila nagrado v višini 2 milijonov evrov.

Celotno sporočilo: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=watermonitoring