Na okrogli mizi Od ideje do uspeha uspešni slovenski podjetniki o okolju v katerem delujejo

V okviru 4. Akademije aktivnega državljanstva in podjetništva, ki jo organizira Mreža idej, na okrogli mizi z naslovom Od ideje do uspeha, so trje uspešni podjetniki dr. Uroš Merc, direktor podjetja Bisol, Marko Lukič, direktor in lastnik podjetja Lumar IG d.o.o. ter Stanko Polanič, večinski lastnik podjetja Intering Holding d.o.o. in ustanovitelj ter lastnik podjetja SGP Pomgrad s prisotnimi delili svoje izkušnje ter znanja iz podjetjništva.

Vsi trije uspešni podjetniki so v uvodu poudarili pomen zaposlenih, njihovih znanj, kakovosti ambicioznosti ter pripadnosti podjetju. Enotno so tudi ugotavljali, da kadri, ki ne sodijo v okolje uspešnega podjetja slej kot prej odidejo sami, ali pa podjetje z njimi preneha sodelovati. Dr. Uroš Merc je poudaril, da se morajo zaposleni v podjetju zavedati, da če delajo slabo podjetju, naredijo še največ slabega zase, nekateri mladi kadri pa imajo ob prihodu v podjetja še težave kadar mislijo, da jim bo vse položeno na mizo.

Gospod Marko Lukič je tudi poudaril, da kakovostni kadri niso rezultat izobraževalnega sistema, ki v Sloveniji šepa na mnogih področjih, ampak predvsem njihovih lastnih interesov, ambicij in znanj, ki jih pridobijo s prakso. Proizvodna podjetja v Sloveniji pogosto potrebujejo ne le univerzitetno izobražene kadre, ampak predvsem tudi tiste s kakovostnimi ročnimi spretnostmi in znanji, ki pa jih je zaradi zgrešenega šolskega sistema na domačem trgu delovne sile vse manj. Tudi gospod Stanko Polanič se je temu razmišljanju pridružil. Sogovorniki pa so se strinjali, da so dobra podjetja magnet za kakovostne kadre, saj smo ljudje radi ponosni na rezultate svojega dela. Razliko med zasebnimi podjetji in javnim sektorjem je slikovito opisal dr. Merc, ki je mnenja, da zaposleni v javnem sektorju percepcijo svoje delovno mesto kot, da je javna ustanova njihova “firma” in se ni zato potrebno potruditi za kakovostno storitev uporabnikom. V podjetništvu pa so potrebne tudi sanje in ni dovolj samo opraviti vsakdanje delo. Vsak mora imeti svoje sanje za prihodnost, sicer je vedno nezadovoljen.

Na vprašanje moderatorja ali v Sloveniji med managerji potrebujemo več tujcev so sogovorniki ugotavljali, da bi bilo to dobro predvsem z vidika razbijanja osebnih mrež in povezav, ki so škodljive, sicer pa je državljanstvo nepomembno, saj mora biti merodajna kakovost. Za primer dobre prakse državnega podjetja s tujim managerjem so navedli avstrijski Telekom, ki ga je kar nekaj let vodil gospod Boris Nemšić, sicer državljan Bosne in Hercegovine hrvaških korenin.

Na vprašanja zakaj kljub do podjetištva neprijaznem okolju še vztrajajo v Sloveniji, so sogovorniki poudarili, da gre predvsem za navezanost na korenine ter odgovornost do okolja v katerem so zrasli. Gospod Polanič je še poudaril, da so v zadnjih letih mediji z neselektivnim poročanjem naredili veliko škodo podjetništvu, saj je zaradi ekscesnih primerov, posledic našega načina privatizacije in navez nekaterih managerjev s politiko, ugled podjetništva utrpel veliko škodo. Dr. Merc je poudaril, da se v njegovem podjetju dogaja, da ga sodelavci pogosto pozivajo, da bi podjetje zaradi neprijaznega okolja in visokih davkov v celoti preselili v tujino.

Za prihodnost države vidijo podjetniki predvsem nujno ukrepanje na področju zmanjševanja stroškov, spodbujanja tistih, ki izvažajo in sprememb izobraževalnega sistema, ki bo podjetjem omogočal kakovostne kadre. Po mnenju gospoda Lukiča v Sloveniji ne moremo graditi velikih sistemov, saj je privatizacija mnoge uničila, je pa prostor za številna, v mednarodnem merilu, majhna podjetja, ki so lahko na svojih specializiranih področjih med zelo uspešnimi.

O dialogu s pristojnimi v državni upravi so sogovorniki ugotavljali, da so podjetniki pripravljeni investirati svoj čas in trud zato, da bi predstavili svoje poglede in argumente v zvezi z določeno regulativo, a mora biti zato pripravljenost tudi na drugi strani. Glede na ravnanje slovenske politike se jim pogosto tak trud zdi izguba dragocenega časa, saj kot podjetniki sledijo predvsem učinkovitosti.

Končno misel okrogle mize je kot najizkušenejši podjetnik prispeval gospod Polanič, ki je poudaril, da se je potrebno zavedati, da še ni še konec, a tudi svetlobe na koncu predora se žal še ne vidi.
_MG_2022