Mojca Kucler Dolinar predstavila svoj volilni program

Mojca Kucler Dolinar, kandidatka za županjo Ljubljane, je na današnji novinarski konferenci predstavila svojo vizijo za Ljubljano.

Slovensko prestolnico želi narediti najbolj prepoznavno mesto v regiji in jo postaviti pred Celovec, Trst, Zagreb in Gradec.

Ker kandidatka želi, da so Ljubljančani tisti, ki usmerjajo nosilce lokalne politike, bo uvedla lokalni indeks sreče (Gross Local Happiness), prek katerega bo jasno videti, kje so potrebne izboljšave.

Pri prizadevanjih, da bi tudi Ljubljana postala pametno mesto, se kandidatki zdi pomembno povezati fizični in socialni kapital. »Mesto postaja »pametno«, ko je sposobno uporabljati informacijske in komunikacijske sisteme in storitve kot sredstvo za doseganje lokalnih smernic in ciljev,« je dejala Kucler Dolinarjeva. Pomembno se ji zdi ustvarjanje skupnosti.

Kucler Dolinarjevo skrbi trend selitve družin na periferijo in zato veliko število praznih stanovanj v Ljubljani. Zaveda se tudi problema deficitarnih poklicev. Podjetja bo privabila z ugodno najemno ceno poslovnih prostorov v lasti MOL in z znižanjem komunalnih prispevkov. Da bi preprečila beg možganov, bo spodbujala popularizacijo znanosti (npr. Hiša eksperimentov, center znanosti široko odprtih vrat) in vzpostavila fond najemniških stanovanj.

»S svojo kandidaturo Ljubljančanom dajem izbiro za odločitev med obstoječim kvazi kapitalističnim in silno avtoritativnim vodenjem ter demokratičnim vodenjem, kjer bo merilo zadovoljstvo meščanov,« je zaključila Kucler Dolinarjeva.

mkd2