Močno okrepljeno dojemanje Evropske unije

Sodeč po novi, danes objavljeni raziskavi Eurobarometer se je pozitivno dojemanje Evropske unije pri državljanih in državljankah močno okrepilo na vseh področjih, kar so najboljši rezultati od junija 2014. Zaupanje v EU je na najvišji ravni po letu 2014 in je še vedno višje od zaupanja v nacionalno vlado ali parlament.Zaupanje v EU se je povečalo v 20 državah članicah. Večina Evropejcev in Evropejk je optimistična glede prihodnosti EU (61 %, +3 odstotne točke) in le 34 % vprašanih (–3 odstotne točke) je pesimističnih. 55 % Evropejcev in Evropejk je navedlo, da so zadovoljni z delovanjem demokracije v EU, kar je najvišja raven od jeseni 2004 (+5 odstotnih točk od jeseni 2018, +11 odstotnih točk od pomladi 2014),medtem ko se je število „nezadovoljnih“ zmanjšalo za pet odstotnih točk na 36 %. Večina Evropejcev in Evropejk (56%) meni še, da „njihov glas v EU šteje“.

Podpora ekonomski in monetarni uniji ter evru je dosegla novo rekordno visoko raven, saj v evrskem območju več kot tri četrtine vprašanih (76 %) podpira enotno valuto EU. V celotni EU je delež vprašanih, ki podpira evro, stabilen in znaša 62 %. V vseh 28 državah članicah se več kot polovica vprašanih čuti državljane oz. državljanke EU. Po vsej EU je takega mnenja 73 %.  Kljub očitnemu zmanjšanju (–6 odstotnih točk od jeseni 2018) ostaja priseljevanje glavni vzrok zaskrbljenosti na ravni EU, saj ga omenja 34 % vprašanih. Podnebne spremembe so po izrazitem povečanju (+6 odstotnih točk od jeseni 2018) zdaj drugi najpomembnejši vzrok zaskrbljenosti.

Evropski uniji zaupa 45% Slovencev ali 8% več od lanske meritve in odstotek nad evropskim povprečjem. Polovica vprašanih EU ne zaupa, kar je 6% manj kot lani, a še vedno nad evropskim povprečjem (46%). Nacionalni vladi zaupa 35% vprašanih, parlamentu pa 31%. Evropsko unijo kot pozitivno dojema 44% Slovencev, kar je v primerjavi z lansko jesenjo 6% več. Za Slovence sta največji pridobitvi EU svoboda gibanja (89%) in evro (88%), oboje nad evropskim povprečjem. Več kot polovica vprašanih Slovencev med največjimi izzivi za EU vidi priseljevanje (53%), kar je precej več od evropskega povprečja (34%), terorizem (20%, EU28 – 18%) in podnebne spremembe (17%, EU28%). Kot daleč največji izziv na nacionalni ravni izpostavljajo zdravje in socialno varnost (47%, EU28  – 21%).

Standardna raziskava Eurobarometer, izvedena spomladi 2019 (EB 91), je potekala v obliki osebnih intervjujev med 7. junijem in 1. julijem 2019 v 28 državah članicah EU in državah kandidatkah. V državah članicah EU-28 je bilo med 7. in 25. junijem 2019 opravljenih 27 464 intervjujev.