Evropski statistični urad Eurostat je objavil podatke o minimalni plači v državah članicah Evropske unije. 1. januarja 2017 je minimalno plačo uporabljalo 22 od 28 držav članic EU. Ta se je gibala od 235 evrov v Bolgariji do 1.999 evrov v Luxembourgu, vendar je bil razkorak glede na standarde kupne moči precej manjši, in sicer trikraten.

V Sloveniji je bruto minimalna plača januarja 2017 znašala 805 evrov, kar državo uvršča v skupino petih držav EU z minimalno plačo med 500 in 1.000 evri na mesec. Glede na leto 2008 se je minimalna plača v Sloveniji povečala za 49 %.

Celotno sporočilo: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7860532/3-10022017-AP-EN.pdf/b5027315-0570-45df-9eb6-0cfda2f13dbc

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.