Evropska komisija je objavila končno poročilo o sektorski preiskavi mehanizmov električne zmogljivosti. Poročilo navaja, da države članice EU pred uvedbo mehanizmov električne zmogljivosti pogosto niso ustrezno ocenile potrebe po njih. Poleg tega veliko držav članic še vedno ne izvaja tržnih reform, ki so nujne za zagotovitev zanesljivosti oskrbe. V primeru potrebe po mehanizmu električne zmogljivosti poročilo državam članicam podaja praktične smernice o tem, kateri mehanizmi električne zmogljivosti bi lahko bili najbolj primerni za rešitev ugotovljenih težav.

Komisija bo zaradi odkritih znatnih pomanjkljivosti številnih obstoječih mehanizmov električne zmogljivosti še naprej sodelovala z državami EU, da se te sheme uskladijo s pravili o državni pomoči. Poleg tega bodo vsakršni novi načrti držav članic za uvedbo mehanizmov električne zmogljivosti ocenjeni v luči spoznanj iz sektorske preiskave.

Sektorska preiskava mehanizmov električne zmogljivosti je prispevek k predstavljenemu svežnju Čista energija za vse Evropejce.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4021_sl.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.