Letno poročiko o evropskih MSP-jih

Evropska komisija je objavila letno poročilo o evropskih MSP-jih. V poročilu ugotavlja, da evropski MSP-ji še naprej močno okrevajo, njihov prispevek k rasti v smislu dodane vrednosti in zaposlenosti pa je večji od pričakovanega. Uspešnost MSP-jev se med državami EU razlikuje. V šestih državah so MSP-ji lani še vedno ustvarili manjšo dodano vrednost kot leta 2008.Število hitrorastočih podjetij v EU se je med letoma 2014 in 2016 zaradi gospodarskega okrevanja povečalo za 24 %, vendar je dve tretjini teh podjetij prihajalo le iz šestih držav, tj. Nemčije, Združenega kraljestva, Španije, Francije, Italije in Poljske. Obeti za leti 2018 in 2019 ostajajo pozitivni, a zaradi nerešenih razmer v mednarodni trgovini tudi negotovi. Internacionalizacija MSP-jev se še naprej povečuje. Izvoz blaga MSP-jev se je od leta 2012 povečal za 20 %. Enotni trg ostaja pomemben za evropske MSP-je, saj predstavlja 70 % vrednosti izvoza MSP-jev, 80 % izvoznih MSP-jev pa prodaja svoje izdelke v drugih državah EU. Gospodarska vloga posrednega prispevka MSP-jev izvozu je pogosto podcenjena. Internacionalizacija MSP-jev je odvisna od strateških odločitev, na katere lahko odločilno vpliva podpora politike. Mednarodno širitev podjetij, ki ne izvažajo, bi bilo mogoče dodatno spodbuditi s podpornimi ukrepi.

Mala in srednje velika podjetja v Sloveniji ustvarijo 65,1 % dodane vrednostiin 73,4 % delovnih mest v nefinančnem sektorju gospodarstva, kar presega povprečje EU (56,8 % oziroma 66,4 %). Vendar je letna produktivnost skoraj za četrtino nižja od povprečja EU. Med letoma 2013 in 2017 so MSP-ji v nefinančnem sektorju gospodarstva močno zrastli: dodana vrednost MSP-jev se je povečala za 33,4 %, zaposlenost pa za 5,6 %, kar močno presega dosežke velikih podjetij na tem področju. V obdobju 2016–2017 je rast dodane vrednosti znašala 8,8 %, kar je najvišje letno povečanje od finančne krize leta 2008. V istem obdobju se je zaposlenost povečala za 2,9 %, kar je ravno tako najvišje povečanje od krize. Obeti za MSP-je ter nefinančni sektor gospodarstva kot celoto v Slovenijiostajajo pozitivni. Dodana vrednost MSP-jev naj bi se v obdobju 2017–2019 povečala za 11,6 %, zaposlenost pa za 0,6 %.

Komisija je letno poročilo o MSP-jih objavila v času skupščine MSP, ki od 19. do 21. novembra 2018 poteka v Gradcu v Avstriji. Skupščina MSP je najpomembnejši dogodek za MSP-je v Evropi in vedno poteka v času v času evropskega tedna MSP-jev, ki je vseevropska kampanja Komisije, namenjena spodbujanju podjetništva v Evropi. Komisija za naslednji večletni proračun predlaga, da se MSP-jem nameni 4 milijarde evrov podpore, da bodo lahko v celoti izkoristila dobro delujoči notranji trg. Nadaljnji 2 milijardi evrov iz sklada InvestEU pa bosta tem podjetjem zagotovili še dodatne možnosti.

Nocoj bo potekala tudi slovesna podelitev evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, ki je priznanje organizacijam za spodbujanje podjetništva in malih podjetij v Evropi.