Lafarge Cement je žrtev spreminjanja interpretacij zakonodaje s strani upravnih organov in sodstva

lafarge

Na današnji novinarski konferenci je vodstvo podjetja Lafarge Cement Trbovlje predstavilo svoje stališče do odločitve Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), ki je 11. julija zavrnila opredelitev trboveljske cementarne kot obstoječe naprave, medtem ko je bilo leta 2009 IPPC dovoljenje podeljeno ob predpostavki, da gre za obstoječo napravo. Družba se z odločitvijo ne strinja, ker ni posledica vsebinskih nepravilnosti v IPPC dovoljenju Lafarge Cementa, temveč je rezultat različnih interpretacij zakonodaje s strani upravnih organov in sodstva. Za zaščito svojih interesov bo družba Lafarge Cement odločno sprožila ustrezne pravne postopke.
Kot je povedal Janusz Miluch, generalni direktor Lafarge Cementa, je skupina Lafarge kot vodilni proizvajalec gradbenih materialov na svetu nad odločitvijo slovenskih upravnih organov razočarana. Lafarge Cement zavrača utemeljitev ARSO za odvzem okoljskega dovoljenja kot nesprejemljivo, saj ne gre za vsebinske nepravilnosti, temveč je rezultat različnih interpretacij zakonodaje s strani upravnih organov in sodstva. Gre namreč za domnevno neskladnost med IPPC Uredbo in Zakonom o varstvu okolja. Odločitev Arso v resnici pomeni, da je Lafarge Cement žrtev sistemske neurejenosti in ni deležen enake obravnave s strani pristojnih institucij kot ostali IPPC zavezanci.