Danes bo Evropska komisija skupaj z Odborom regij in malteškim predsedstvom Sveta EU na konferenci o okolju predstavila nedavno sprejeti Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo. Udeleženci bodo razpravljali o 15 ukrepih iz Akcijskega načrta in privlačnosti naložb v okolje in naravo. Zavarovana območja lahko ob pravilnem izvajanju predpisov EU lokalnim skupnostim prinesejo velike gospodarske koristi, predvsem s turizmom, čistejšo vodo, opraševanjem in blaženjem podnebnih sprememb. Konferenco lahko v živo spremljate na spletu na tej povezavi: https://livestream.com/corlive1/events/6979273.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1532_en.htm
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/conference_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.