Kodeks ravnanja EU zagotavlja učinkovit odziv proti sovražnemu govoru na spletu

Evropska komisija ugotavlja, da kodeks ravnanja EU zagotavlja učinkovit odziv proti nezakonitemu sovražnemu govoru na spletu. Podjetja IT zdaj ocenijo 89 % označenih vsebin v 24 urah, 72 % vsebin, ocenjenih kot sovražni govor, pa je odstranjenih. Za primerjavo – leta 2016 je bilo v 24 urah označenih 40 % vsebin, odstranjenih pa 28 %. Vendar morajo podjetja izboljšati svoje povratne informacije za uporabnike ter zagotoviti več preglednosti glede obvestil in odstranitev.

Kodeks ravnanja od uvedbe leta 2016 prinaša stalen napredek, nedavna četrta ocena izvajanja kodeksa pa potrjuje, da se podjetja IT hitro odzivajo na rasistične in ksenofobne sovražne vsebine, o katerih so obveščena. Nezakonite vsebine odstranjujejo vse hitreje, vendar pri tem spoštujejo svobodo izražanja. Poleg tega so bila zahvaljujoč kodeksu med organizacijami civilne družbe, nacionalnimi organi in platformami IT vzpostavljena partnerstva za dejavnosti ozaveščanja in izobraževanja. Lani so se štiri nova podjetja odločila, da se mu pridružijo: Google+, Instagram, Snapchat in Dailymotion. Danes je svoje sodelovanje napovedala tudi francoska igralna platforma jeuxvideos.com.

Okvirni sklep o boju proti rasizmu in ksenofobiji inkriminira javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu, usmerjenemu proti skupini ljudi, opredeljeni glede na raso, barvo kože, vero, poreklo ali nacionalno ali etnično pripadnost, ali proti članu take skupine. Sovražni govor, kakor je opredeljen v tem okvirnem sklepu, je kaznivo dejanje tudi, kadar se pojavlja na spletu. EU in njene države članice so skupaj z družbenimi mediji in drugimi platformami odgovorne za spodbujanje svobode izražanja v spletnem svetu, hkrati pa morajo vsi ti akterji zagotoviti, da se na spletu ne širita nasilje in sovraštvo. Evropska komisija in štiri največja informacijska podjetja (Facebook, Microsoft, Twitter in YouTube) so kot odziv na širjenje rasističnega in ksenofobnega sovražnega govora na spletu maja 2016 predstavilakodeks ravnanja za odpravo nezakonitega sovražnega govora na spletu.