Evropska komisija skupaj z državami članicami, podjetji, socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami ter izvajalci izobraževanja začenja koalicijo za digitalna znanja in delovna mesta, ki bo Evropejcem pomagala pri poklicni poti in vsakdanjem življenju.

Namen pobude je prispevati k zadovoljevanju velikega povpraševanja po digitalnih znanjih v Evropi, ki so bistvena za današnji trg dela in družbo. Gre za eno od pobud iz novega programa znanj in spretnosti za Evropo, predstavljenem junija letos.

Nezadostna digitalna znanja že zdaj ovirajo inovacije in rast v Evropi. Ne samo v podjetjih IKT, ampak v organizacijah iz vseh panog, zasebnih in javnih. Odstranitev te ovire bo Evropejcem omogočila delovna mesta, podjetjem pa dostop do množice digitalnih talentov.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4081_sl.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.