Kdaj bodo za svoje grehe plačali nadzorniki?

denar

Četudi trenutno poteka nemalo tako sodnih kot tudi preiskovalnih postopkov zoper mnogotere najvišje člane slovenske postranzicijske gospodarske »elite«, vse prevečkrat novinarji, tožilci, policisti, politiki, Janezi in Marije pozabljamo na soodgovornost članov nadzornih svetov. Ti so marsikdaj za lumparije uprav vedeli a jih bodisi ignorirali bodisi proaktivno podpirali.
Navkljub določilom zakona o gospodarskih družbah iz leta 2006, ki nadzornikom pri opravljanju njihovih nalog nalaga ravnanje v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in jih skupaj z upravo obvezuje k solidarni odgovornosti za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, jih je le peščica nadzornikov dobila po prstih. Do danes so bili zaradi neizpolnjevanja obveznosti nadzorstvenih funkcij kaznovani le nadzorniki Gradis IPIG, ki so zaradi spornih poslov z Vegradom morali plačati odškodnino. Nekdanjim nadzornikom Luke Koper in Holdinga Slovenske elektrarne se še tresejo hlače. Proti skupini slednjih poteka pravda za dobrih sedemnajst milijonov evrov odškodnine. Tista proti nekdanjim nadzornikom, tedaj Časarjeve, Luke Koper se je začela junija. Če odštejemo postopek častnega razsodišča Združenja nadzornikov Slovenije proti aktualnemu nadzorniku Luke Koper in en javni opomin združenja, je seznam kaznovanih ali preganjanih izčrpan. Dopolnjen bi lahko bil z nemalo imeni.

Težko je namreč verjeti, da nihče izmed članov nadzornega sveta Vegrada ni podvomil v številne lažne poslovne listine, račune za neizvedena dela, fiktivne kreditne pogodbe in sumljive finančne transakcije, ki jih tožilstvo očita posameznikom v zadevi Betnava. Vpleteni naj bi s tem pretentali ministrstvo za gospodarstvo in si protipravno prilastili evropska sredstva v višini 1,7 milijona evrov. Težko gre verjeti tudi, da so nadzorniki DARS, ki so na svojih sejah med drugim obravnavali tudi znatne podražitve izgradnje predora Šentvid, venomer ravnali v dobro družbe, ko pa takratnemu predsedniku uprave Rajku Siročiču specializirano državno tožilstvo vztrajno dokazuje zlorabo položaja pri gradnji predora in neupravičene podražitev le tega.
Da so nekdanji nadzorniki vedeli za napake pri poslovanju uprave in s tem šaleško družbo oškodovali za več kot štiri milijone evrov, zatrjujejo vodilni Termoelektrarne Šoštanj. Sredstva – pravzaprav domnevno preplačana storitev – je na svoj račun prejelo podjetje Primorje, med tem ko je zaradi zapadlih finančnih obveznosti Alstom, glavni izvajalec del šestega bloka termoelektrarne, večkrat zagrozil z ustavitvijo del. Nenazadnje, tudi nekdanji nadzorniki Intereurope, ki so bdeli nad Andrejem Lovšinom od katerega družba zaradi oškodovanja družbe z domnevno spornimi vlaganji v Rusijo in Ukrajino na sodišču zahteva dobrih 37 milijonov, naj bi, tako na sodišču nekdanji direktor oddelka Intereurope Ivan Ščekič, »vedeli vse«. Tudi skupinama nadzornikov Bineta Kordeža in Ivana Zidarja, nekdaj predsednikov uprav Merkurja in SCT, kje drugje kot na časopisnem papirju ali izza šanka še nihče ni očital kakšnih kršitev svojih obveznosti.
Ne le, da so nadzorniki vedeli za skrivalnice upravnih odborov družb temveč z netransparentnostjo večkrat tudi zasejali dvom o poštenosti različnih poslovnih odločitev družb. Nedaven tak primer , ko so se nadzorniki Luke Koper soglasno odločilo, da se točka dnevnega reda v okviru katere so razpravljali o kandidatih za predsednika uprave, ne bo zvočno snemal, kaže na, tako komisija za preprečevanje korupcije, zavestno in naklepno preprečevanje transparentnost postopka. To je taista točka dnevnega reda seje nadzornega sveta, ki je ustoličila Gašparja Gašparja Mišiča kot predsednika uprave omenjene družbe. Luka, jasno, ni osamljeni primer.
Čas je, da se začno uresničevati grožnje tožilca specializiranega tožilstva Jožeta Kozine o preganjanju nadzornih svetov, ki ne opravljajo svojega dela, zmigata naj se slovensko tožilstvo in policija, preden kazniva dejanja zastarajo in utonejo v pozabo.

Kastelec