Kandidat SMC za župana Maribora bil obsojen za kaznivo dejanje zlorabe položaja

Pridobili smo uradni dokument Okrožnega sodišča v Kariboru, ki potrjuje domneve o katerih se je zadnjih nekaj dni šušljalo v javnosti. Kandidat za mariborskega župana Stranke Mira Cerarja Anton Kranjc je bil leta 2006 pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zlorabe položaja z namenom, da si pridobi premoženjsko korist. DSodba se nanaša na čas, ko je bi, gospod Kranjc direkor mariborske podružnice SKB banke.
Ker je obrazložitev v dokumentu jasna, ga objavljamo v celoti. Bralcem prepuščamo, da si ustvarijo svoje mnenje.
Spoštovani,
zaradi obsežnosti zadeve, vaši prošnji (kopija spisa danes do 16.00 ure) ne moremo ugoditi. Posredujemo pa vam informacije o zadevi, kot sledi:
– obtoženec Anton Krajnc je bil v predmetnem postopku spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po prvem odstavku 244. člena takrat veljavnega Kazenskega zakonika (KZ), ki ga je izvršil tako, da je dne 23. 12. 1997 v Mariboru kot direktor poslovne enote SKB Banke d.d. v Mariboru pri opravljanju bančnih poslov (torej gospodarske dejavnosti) z namenom, da si pridobi premoženjsko korist, izrabil svoj položaj in prestopil meje svojih pravic s tem, ko je v nasprotju z
določili 3. točke Okrožnice št. …… z dne 03. 07. 1997 in 6. točko Navodil za poslovanje s tekočimi računi z dne 31. 10. 1997 B. L. hkrati z odobritvijo tekočega računa odobril še izreden limit v višini
1.500.000,- SIT, čeprav B. L. ob otvoritvi tekočega računa ni predložil podatkov o višini mesečne plače, izreden limit pa bi mu lahko odobril šele po treh mesecih poslovanja s tekočim računom, ter hkrati naročil, da naj B. L. od denarja, ki ga bo dvignil na blagajni banke iz navedenega naslova, izroči 1.000.000,- SIT, kar je ta tudi storil, saj je 1.000.000,- SIT pustil v njegovi pisarni, ter si je obtoženec na ta način pridobil premoženjsko korist v višini 1.000.000,- SIT;
– s prvostopno sodbo (tj. sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru) opr. št. ……, ki je bila razglašena (tj. izrečena) dne 13. 06. 2005, je bila obtožencu določena pogojna obsodba 4 mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta (kar pomeni, da se navedena zaporna kazen ne izvrši pod pogojem, da obtoženec v preizkusni dobi enega leta ne stori novega kaznivega dejanja) in pod posebnim pogojem, da obtoženec oškodovancu B. L. najkasneje v roku 6 mesecev od dneva izreka sodbe povrne znesek 1.000.000,- SIT vključno z zamudnimi obrestmi;
– Višje sodišče v Mariboru je s sodbo opr. št. …….. z dne 15. 09. 2006, ki je prvostopno sodbo potrdilo, razen glede posebnega pogoja, ki ga je spremenilo tako, da je obtoženec oškodovancu B. L. najkasneje v roku 6 mesecev od dneva izreka sodbe dolžan povrniti znesek 1.000.000,- SIT brez zamudnih obresti;
– prvostopna sodba (z navedeno spremembo glede zamudnih obresti) je postala *pravnomočna*z dnem izdaje sodbe Višjega sodišča v Mariboru, tj. z dnem 15. 09. 2006, s čimer je začel teči 6-mesečni rok za vračilo
zneska 1.000.000,- SIT;
S spoštovanjem,
Urad predsednice
Okrožnega sodišča v Mariboru