Danes je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, potekalo

usposabljanje multiplikatorjev in članov strokovnih skupin za izvajanje programa Soočanje z izzivi

medkulturnega sobivanja (programa SIMS), ki poteka v okviru projekta "Izzivi medkulturnega

sobivanja". Pridobljena znanja multiplikatorji uporabljajo pri delu z otroki priseljenci in njihovimi

starši, posredujejo jih strokovnim delavcem na šolah konzorcija in sodelujočih zavodih.

Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorka projekta, je povedala: »Modul smo poimenovali

"Vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito, osnove

psihosocialne podpore in pomoči". V vrtcih in šolah, kjer so otroci, prosilci za mednarodno zaščito oz.

otroci z mednarodno zaščito že vključeni, predstavljajo učiteljem velike izzive. Z njimi se spopadamo

na različne načine in iščemo strategije, ki so za otrokovo vključevanje najboljše. Usposabljanje bo

priložnost za izmenjavo primerov dobrih praks, predvsem iz šol, kjer so otroci že vključeni. Spoznali

bomo tudi pomen psihosocialne podpore in pomoči, saj so nekateri otroci v Sloveniji sami, brez svojih

staršev in družin. Imajo svoje zakonite zastopnike, nekateri skrbnike.«

V okviru izobraževanja bo izpostavljena vloga in pomen šolske svetovalne službe pri vključevanju

priseljenskih otrok in vzpostavljanju timskega sodelovanja v šolskih kolektivih. Udeleženci

usposabljanja bodo skupaj razmišljali o učinkovitejših strategijah dela za uspešnejše vključevanje

otrok in o vlogi strokovnih delavcev, z namenom zagotavljanja dobrega počutja in vključenosti otrok

ter zagotavljanju učne uspešnosti.

»Projekt sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.«

Na današnjem izobraževanju so udeleženci govorili o izzivih vključevanja otrok priseljencev v

izobraževalni proces in načinu pedagoškega in strokovnega dela z njimi.

»Zgodbe otrok bodo za nas najdragocenejše. Ob njih razmišljamo, ali smo pri našem delu na pravi

poti,« je poudarila Mojca Jelen Madruša iz Osnovne šole Koper.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.