Jutri javna tribuna o smiselnosti zviševanja davkov

Aktualno dogajanje v slovenskem in mednarodnem politično gospodarskem okolju je dinamično. Gospodarska kriza se je globoko zarezala v osebno ekonomijo državljanov in finančno okolje, v katerem delujejo podjetja, zelo zahtevne izzive pa poskušajo rešiti tudi državni finančniki.
Pri slednjem je še posebej pomembno, da pri pripravi kakovostnih ukrepov sodeluje strokovna in druga zainteresirana javnost. Zato skupina za razmislek Pravične in svobodne družbe skupaj s Fakulteto za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu pripravlja Javno tribuno o smiselnosti zviševanja davkov kot o načinu reševanja državnega proračuna, katere osnovni namen je predvsem spodbujanje strokovnih razprav.
Javna tribuna, ki je namenjen gospodarstvenikom, strokovnjakom s posameznih področij, nosilcem političnih funkcij, izvajalcem izobraževalnega procesa, oblikovalcem javnega mnenja, mladim in vsem, ki jim vprašanja ureditve družbenega okolja in stanja vrednot v Sloveniji pomenijo pomemben vidik osebne uspešnosti in kakovosti družbenega življenja. Potekala bo jutri, 15. 11. 2012, ob 19. uri v dvorani M3-4 Cankarjevega doma.
Prodekan Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu dr. Žiga Andoljšek je ob najavi javne tribune poudaril: »Na javni tribuni želimo odprto, strokovno, polemično in hkrati strpno razpravljati o zelo konkretni temi, ki je v tem trenutku v naši državi zelo aktualna, obenem pa stremimo, da bi razprava ponudila tudi v danih razmerah najboljše rešitve, ki bi lahko olajšale odločitev regulatorju. Z navajanjem in razlago dejstev državljanom omogočimo boljše razumevanje aktualnih ekonomskih vprašanj v družbi, medtem ko s spodbujanjem aktivnega sodelovanja udeležencev želimo odpreti širši dialog in problematiko dodobra osvetliti z vseh mogočih perspektiv, saj bomo le na tovrsten način lahko pripomogli k izboljšanju storitev in povečanju ekonomske blaginje.«
Na tokratni javni tribuni bodo svoja razmišljanja predstavili: dr. Anže Burger, Primož Cirman, Matej Kovač, dr. Igor Masten, mag. Mitja Steinbacher, mag. Andrej Šircelj in Bojan Švigelj.