Podatki evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da je izvoz blaga iz območja evra v preostanek sveta marca 2017 znašal 202,3 milijarde evrov, kar je 13-odstotno povečanje glede na marec 2016. Uvoz v območje evra je znašal 171,4 milijarde evrov, kar je 14-odstotno povečanje glede na marec 2016. Območje evra je tako marca 2017 zabeležilo za 30,9 milijarde evrov trgovinskega presežka pri blagovni menjavi glede na preostanek sveta.

Slovenija je v obdobju od januarja do marca 2017 zabeležila za 8,2 milijarde evrov izvoza, kar je 12-odstotno povečanje glede na leto poprej. Uvoz se je v enem letu povečal za 15 % in znašal 7,7 milijarde evrov.

Celotno sporočilo: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8026095/6-16052017-BP-EN.pdf/6b6023f6-cd79-4208-b194-28d2ede91eca

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.