Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju nacionalnih čebelarskih programov, ki od EU letno prejmejo 33 milijonov evrov podpore. Ob koncu obdobja 2013–2015 je bilo v EU 15,7 milijona čebeljih panjev, kar je 12 % več kot v prejšnjem obdobju 2011–2013. Ob stalnem povečevanju čebeljih panjev pa se število čebelarjev zmanjšuje. Teh je bilo 4 % manj kot v prejšnjem obdobju. V EU so najbolj razširjeni mali čebelarji, med katerimi jih velika večina (96 %) skrbi za manj kot 150 panjev.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-55_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.