Nedavno objavljeno Poročilo o digitalnem napredku Evrope kaže, da je Slovenija v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2017 (DESI) napredovala na 17. mesto in spada v skupino srednje uspešnih držav.

Slovenija je dosegla znaten napredek pri vključevanju digitalnih tehnologij v podjetjih, s čimer se je umestila nad povprečje EU. Izboljšala so se digitalna znanja in spretnosti, Slovenke in Slovenci pa se ukvarjajo z različnimi spletnimi dejavnostmi. Vendar pa na področju povezljivosti država ostaja pod povprečjem EU, kar je posledica počasnega prehoda na uporabo hitre in mobilne širokopasovne povezave. Javne e-storitve se zaradi prizadevanj za odprtost podatkov izboljšujejo, vendar jih uporablja le 22 % državljanov z dostopom do spleta. Slovenija se tako na tem področju uvršča na 22. mesto med državami članicami.

Evropska komisija vsako leto objavi podatke o napredku, ki so ga države članice EU dosegle pri digitalizaciji. Poročilo združuje kvantitativne podatke iz indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) s kvalitativnimi informacijami o politikah posamezne države.

Poročilo za Slovenijo: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44336
Dodatne informacije: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-digital-progress-report-review-member-states-progress-towards-digital-priorities

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.