Inšpekcijski pregledi na delovnem mestu pogosto pomanjkljivi ali neučinkoviti

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) v najnovejšem poročilu o zaščiti delavcev migrantov pred izkoriščanjem v EU ugotavlja, da so inšpekcijski pregledi na delovnem mestu pogosto pomanjkljivi ali neučinkoviti, kar brezobzirnim delodajalcem omogoča izkoriščanje delavcev.

Agencija FRA je v poročilu zbrala pričevanja približno 250 izkoriščanih delavcev iz držav EU in tretjih držav. Več kot polovica delavcev ni nikoli doživela inšpekcijskega pregleda na delovnem mestu ali sploh slišala zanj. Delavci so omenili tudi, da so bili mnogi delodajalci predhodno obveščeni o inšpekcijah, kar jim je omogočilo, da so prikrili nepravilnosti. To je še dodatno spodkopalo zaupanje delavcev v učinkovitost inšpekcijskih pregledov.

Agencija poudarja, da bi države morale kaznovati delodajalce, ki so želeli inšpektorje namerno zavesti. Prav tako bi morale proučiti možnosti za izvedbo inšpekcijskega nadzora nad delom v gospodinjstvu. Inšpektorji bi morali ustvariti varno okolje za delavce, v katerem bi ti lahko prosto izrazili svoje mnenje brez strahu pred maščevanjem delodajalca. Potrebne so tudi rešitve za jezikovne ovire pri pogovorih z delavci. Poleg tega bi se morali inšpektorji pri pregledih bolj osredotočati na pravice in delovne razmere delavcev kot pa na priseljenski status delavcev migrantov,delodajalcev pa ne bi smeli vnaprej obveščati o pregledih. Agencija še meni, da bi morale države usposobiti inšpektorje, da lahko bolje zaznajo izkoriščanje, ter ozaveščati in pridobiti pomoč drugih organizacij, kot so bolnišnice in sindikati.