Evropska komisija po predstavitvi bele knjige o prihodnosti Evrope začenja tudi razpravo o tem, kako lahko EU najbolje izkoristi globalizacijo ter se odzove na njene priložnosti in izzive.

V zvezi z zunanjepolitičnim področjem Komisija poudarja pomen trajnostnega svetovnega reda, ki bi temeljil na skupnih pravilih in programih. EU bi lahko spodbujala sprejetje novih pravil o enakih konkurenčnih pogojih za odpravo škodljivih in nepoštenih ravnanj, kot so davčne utaje, državne subvencije ali socialni damping. Proti nepoštenim praksam bi lahko pomagali tudi učinkoviti instrumenti trgovinske zaščite in večstransko sodišče za naložbe. Na domačem prizorišču se Komisija zavzema za zaščito in krepitev vloge državljanov s trdnimi socialnimi politikami ter podporo vseživljenjskemu izobraževanju in usposabljanju. Progresivne davčne politike, naložbe v inovacije in odločne politike na področju socialnega varstva bi lahko pripomogle k bolj pošteni prerazporeditvi bogastva.

Globalizacija je EU zelo koristila, vendar je s seboj prinesla tudi številne izzive. Svetovna trgovina je povečala gospodarsko rast v EU in podprla delovna mesta, a koristi niso samodejne in vsi državljani jih niso enakomerno deležni. Drugod po svetu ne veljajo vselej enaki standardi zaposlovanja, varstva okolja ali varnosti, kar evropskim podjetjem otežuje konkurenčnost ali povzroča celo izgubo delovnih mest. Vendar rešitev ni ne v protekcionizmu ne v politiki nevmešavanja. Komisija meni, da si mora EU v sodelovanju z državami članicami in regijami ter mednarodnimi partnerji prizadevati, da bi se koristi globalizacije bolje porazdelile.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_sl.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.