Komisija je lani prek vseevropskega sistema obveščanja prejela 3049 obvestil o nevarnostih v zvezi s hrano ali krmo, med katerimi se jih je 775 nanašalo na resne nevarnosti za zdravje. Prav tako je bilo poslanih 4030 obvestil o nadaljnjem spremljanju, kar pomeni povečanje za 23 %. Obvestila so se najpogosteje nanašala na nevarnosti v zvezi z živim srebrom v ribah, aflatoksinih v oreščkih ter salmonelo v sadju in zelenjavi.

Sistem RASFF, ki je na voljo nepretrgoma, omogoča organom, da se hitro odzovejo na mnoge nevarnosti za varnost hrane, preden bi lahko bila povzročena škoda evropskim potrošnikom. Od svojih začetkov leta 1979 se je stalno prilagajal rastočemu in čedalje kompleksnejšemu globalnemu trgu in spreminjajočim se navadam potrošnikov. Novi izzivi, kot so globalna trgovina, goljufije s hrano, e-trgovina in nove nevarnosti, zahtevajo še tesnejše sodelovanje med sistemom RASFF in drugimi mehanizmi za varnost hrane in javno zdravje.

Vir:http://ec.europa.eu/slovenia/RASFF_sl

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.