Evropski parlament potrdil program InvestEU

Evropski parlament je potrdil program InvestEU, ki bospodbujal naložbe v Evropi v naslednjem dolgoročnem proračunu EU. InvestEU bo omogočil enostavnejši dostop do financiranja EU za naložbene projekte, ki bo hkratiučinkovitejše. Program InvestEU temelji na uspehu Junckerjevega načrta in bo pod eno streho in enim imenom združil Evropski sklad za strateške naložbe ter 13 drugih finančnih instrumentov EU, ki trenutno podpirajo naložbe v EU.

 

Program InvestEU bo tako kot Junckerjev načrt uporabljal omejene zneske javnih sredstev s proračunskim jamstvom EU, da bi privabil obsežna zasebna in javna sredstva. Jamstvo v višini 38 milijard evrov bo namenjeno naložbam na štirih glavnih področjih: trajnostna infrastruktura,raziskave, inovacije in digitalizacija, mala in srednja podjetja ter socialne naložbe in spretnosti. Program naj bi v naslednjem desetletju spodbudil za najmanj650 milijard evrov dodatnih naložb v Evropi.