Evropska komisija je danes začela oziroma nadaljevala postopke proti državam članicam Evropske unije, od tega kar dva postopka proti Sloveniji. Gre za zahtevo, da Slovenija zagotovi popolno skladnost predpisov na področju zdravstvenih zavarovanj z direktivami EU o neživljenjskem zavarovanju. Poleg tega pa je Slovenija v postopku tudi zaradi neskladnosti s predpisi EU v zvezi s prostim pretokom kapitala ter svobodo opravljanja storitev. Komisija je svojo odločitev tudi pojasnila, pri čemer so zapisali, da trenutni predpisi v Sloveniji lahko vodijo do izkrivljanja na enotnem trgu zavarovalniških storitev. Komisija je svojo zahtevo tako podala v obliki obrazloženega mnenja, kar predstavlja drugo stopnjo postopka EU za ugotavljanje kršitev.

Poleg tega pa bo Komisija Sloveniji in Portugalski poslala obrazloženi mnenji zaradi neustreznega prenosa direktive o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo v nacionalno zakonodajo. Evropska komisija je namreč mnenja, da ta trenutek Slovenija in Portugalska porabnikom ne zagotavljata ustrezne zaščite.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.