logo_ce-sl-rvb-lrNačrt naj bi prinesel več priložnosti evropskim prebivalcem in pripomogel k uveljavljanju evropskega gospodarstva v svetu.

Komisija bo z ukrepi preprečila različno obravnavo potrošnikov pri naročanju blaga in storitev v drugih državah članicah. Za mala in srednje velika podjetja namerava med drugim olajšati dostop do financiranja, poenostaviti ureditev glede DDV, izboljšati pravila glede intelektualne lastnine, dokončati uvedbo enotnega patenta ter odpraviti nekatere upravne ovire. Pripravila bo tudi evropski delovni program za sodelovalno gospodarstvo oz. ekonomijo delitve (t.i. collaborative economy) ter izboljšala možnosti za čezmejno mobilnost podjetij in strokovnjakov, zlasti v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij in čezmejnim opravljanjem poslovnih, gradbenih in drugih storitev. Poleg tega bo Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami uvajala dejansko kulturo izpolnjevanja pravil enotnega trga in posebno pozornost namenila storitvenemu sektorju in javnim naročilom. Okrepila bo vzajemno priznavanje in poostrila tržni nadzor nad blagovno menjavo. Za lažje spremljanje in uveljavljanje pravil EU na prednostnih področjih bo predlagala tudi uvedbo mehanizma za zbiranje tržnih informacij.

Enotni trg sodi med največje evropske dosežke. Omogoča prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi. Strokovnjakom in podjetjem ponuja poslovne priložnosti, potrošnikom večjo ponudbo in nižje cene. Prebivalci lahko potujejo, živijo, delajo in študirajo, kjerkoli želijo. Toda te priložnosti pogosto ostajajo neizkoriščene. Enotni trg je treba prilagoditi današnji stvarnosti in dati prostor inovativnim idejam in novim poslovnim modelom.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5910_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.