Evropska komisija je danes objavila dve poročili: evropski sistem inovacijskih kazalnikov in regionalni sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2019, ki kažeta, da se inovacijska uspešnost EU že štiri leta zapored izboljšuje. Evropa je na področju inovacij prvič v zgodovini uspešnejša od Združenih držav Amerike. Še vedno jo nekoliko prekašata Japonska in Južna Koreja, Kitajska pa se nam hitro približuje. Podatki dopolnjujejo nedavna priporočila Komisije za posamezne države v okviru evropskega semestra, ki poudarjajo vlogo raziskav in inovacij ter vključujejo priporočila za povečanje rasti produktivnosti in konkurenčnosti.

Približno dve tretjini evropske gospodarske rasti v zadnjih desetletjih temelji na inovacijah. Vsak evro, vložen v okviru evropskega programa za razvoj in inovacije Obzorje Evropa, lahko v obdobju 25 let ustvari donos v višini do 11 evrov BDP. Pričakuje se, da bodo naložbe v raziskave in inovacije v obdobju od 2021 do 2027 ustvarile do 100.000 novih delovnih mest v raziskovalnih in inovacijskih dejavnostih.

Države EU se na podlagi svojih rezultatov uvrščajo v štiri skupine uspešnosti: vodilne inovatorke, močne inovatorke, zmerne inovatorke in skromne inovatorke. V letu 2019 je vodilna inovatorka Švedska, sledijo ji Finska, Danska in Nizozemska.

Uspešnost EU na področju inovacij se je od leta 2011 v povprečju povečala za 8,8 %. Inovacijska uspešnost se je od leta 2011 povečala v 25 državah EU. Najbolj se je povečala v Litvi, Grčiji, Latviji, na Malti, v Združenem kraljestvu, Estoniji in na Nizozemskem, najbolj pa se je zmanjšala v Romuniji in Sloveniji, ki sedaj sodi med zmerne inovatorke.

 

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.